Ierunāju un filmējos reklāmās latviešu un krievu valodā.

Šeit iespējams dzirdēt un redzēt daļu no reklāmām.

Pieredze: *7 gadu darbs TOP SHOP, 10+ gadu sadarbība ar Hermaņa Brauna fondu, komercreklāmu, koncertreklāmu un reklāmas filmu ierunāšanas. 18 gadu ētera balss Latvijas radio.
Pasūtītāji: ViaSat, Swedbank, Forevers, E Forma,
Hermaņa Brauna fonds, Top Shop u.c.


Reklāmas latviešu valodā
Reklāmas krievu valodā
 .